مدارک مورد نیاز براى درخواست اقامت کشور ترکیه چیست؟

یکی از مهمترین مراحل مربوط به فرایند اقامت در هر کشوری، آماده کردن پرونده مربوط به مدارکی است که لیست آن توسط مراجع زیربط هر کشور ارائه و درخواست میشود. بارها مشاهده شده که نقص این اوراق که شاید تهیه آنها کمتر از یک روز وقت مراجعه کننده را بگیرد، باعث طولانی شدن فرایند اقامتی شده و موجبات اتلاف زمان را فراهم آورده است. همچنین در دید عمومی یک پرونده کامل و بدون نقص همیشه تاثیر مثبتی در نحوه ارائه خدمات مامور مربوطه دارد. همین قضیه در خصوص مدارک درخواست اقامت کشور ترکیه نیز صادق است.

برای اخذ اقامت ترکیه لازم است مدارک همراه شما کامل باشد تا هم از اتلاف وقت جلوگیری شود و هم اینکه در مراحل بعدی دچار مشکلات نشوید. این مدارک بشرح زیر است.

مدارک لازم برای درخواست اخذ اقامت ترکیه

فرم راندوو (ثبت نام)
بیمه درمانى معتبر
فیش واریزى مالیات
عکس فتوکپى هر صفحه پاسپورت که مهر دارد
اجاره نامه با مهر محضر فتوکپى سند ملکى ( از صاحب ملک اخذ و به اداره مهاجرت داده می شود)
تایید فعال بودن سند ملکى (از صاحب ملک اخذ و به اداره مهاجرت داده می شود)
از شهردارى (از صاحب ملک اخذ و به اداره مهاجرت داده می شود) numarataj شماره
عدم سو پیشینه دادگسترى ترکیه عدم سو پیشینه از دادگسترى ایران
توضیحات دلیل اخذ اقامت در برگه مجزا و کامل
گزارش از بیمارستان هاى ادارى سازمانى مبنى بر اینکه بیمارى تهدید امیز ندارد
تمکن مالى از بانک ایران یا ترکیه

بنابراین همیشه در نظر داشته باشد هرچقدر مدارک شما کامل باشد و بتوانید پرونده بی نقصی را آماده و ارائه نمایید به همان میزان هم استرس ناشی از فرایند کار در شما کم خواهد بود و هم اینکه پرونده شما میتواند سریعتر و بدون اتلاف وقت مراحل خود را طی نماید. توصیه ما این است با مشاوره دقیق و بررسی مدارکی که در بالا ذکر شده است، پرونده درخواست خود را آماده نمایید.

خدمات حقوقی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وکیل املاک

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات دانشجویی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات ترجمه رسمی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات بیمه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.