شماره شهروندى ترکیه

شماره شهروندى ترکیه (T.C) چیست؟

شماره شهروندى در ترکیه به دو نوع تقسیم میشود که یک قسمت شماره هاىى است که به خود شهروندان ترکیه داده میشود و از ادارات سرشماری در هر منطقه گرفته میشود و قسمت دوم شماره هایی است که به خارجیانى که در ترکیه اقامت دارند از طرف اداره مهاجرت داده میشود و شماره ای واحد است که با عدد ٩ شروع میشود و در تمام کارهاى رسمى مورد استفاده قرار میگیرد و با اولین اقامتى که گرفته میشود شماره شهروندى خارجی به فرد تعلق میگیرد.

خدمات حقوقی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وکیل املاک

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات دانشجویی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات ترجمه رسمی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات بیمه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.