اقامت ترکیه

مهمترین دغدغه و درواقع قدم اول در مهاجرت به هر کشوری اخذ اقامت آن کشور میباشد. سیاست کشورهای مختلف در خصوص اقامت متفاوت بوده و باتوجه به وضعیت اقتصاد، سیاست، جمعیت و برنامه ریزی بلندمدت کشورها به مهاجرین اقامتهای مختلفی اعطا میکنند. در کشور ترکیه نیز باتوجه به قانون تصویب شده بشماره ۶۴۵۸ که آخرین بازنگری و اصلاح آن به ۴ آپریل ۲۰۱۳ برمیگردد، تمامی حالات و تمهیدات لازم برای اعطای اقامت ترکیه (نه تابعیت) به مهاجرین پیش بینی و تبیین شده است. لازم به ذکر است که قوانین تابعیت کشور ترکیه بشماره ۵۹۰۱ کاملا مجزا از قانون اقامت ترکیه بوده و آخرین بازنگری آن در تاریخ ۲۹ می ۲۰۰۹ صورت گرفته است. پروسه دریافت اقامت ترکیه پس از ورود به خاک این کشور شروع میشود. (البته میتوان قبل از ورود نیز این پروسه را انجام داد که البته کمی زمانبر خواهد بود) خوشبختانه باتوجه به قرارداد فی مابین ایران و ترکیه اتباع ایرانی برای ورود به ترکیه نیازی به اخذ ویزا نداشته و از زمان ورود به خاک ترکیه (مرز زمینی یا هوایی) بطور رایگان بمدت ۳ ماه اجازه حضور در ترکیه را خواهند داشت. البته نکته حائز اهیمت این است که هر فرد ایرانی در هر ۶ ماه (۱۸۰ روز) فقط ۳ ماه (۹۰ روز) بصورت پیوسته یا ناپیوسته میتواند بدون اقامت حضور داشته باشد. درصورتیکه شخص بیش از ۳ ماه حضور داشته باشد در هنگام خروج از مرز میبایست غرامت روزهای حضور بیش از حدمجاز را پرداخت کرده و همچنین ۳ ماه بیرون از خاک ترکیه منتظر باشد تا مجددا دوره ۶ ماهه جدید برای وی شروع شود. البته برادران و خواهران فارس زبان اتباغ کشور افغانستان، برای ورود به خاک ترکیه میبایست توسط یک شخص یا شرکت در ترکیه دعوت شده و پس از مراجعه به سفارت ترکیه در افغانستان و تحویل دعوتنامه، ویزا دریافت کنند و سپس اجازه ورود به ترکیه را دارند. ماده ۱۹ – مجوز اقامت ترکیه آن دسته از اتباع خارجی که می خواهند بیش از مهلت اعتبار روادید یا لغو روادید و یا بیش از نود روز در ترکیه اقامت داشته باشند بایستی نسبت به اخذ مجوز اقامت ترکیه اقدام نمایند. چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اقامت ترکیه، مجوز مزبور مورد استفاده قرار نگیرد اعتبار آن از بین می رود. ماده ۳۱ – مجوز اقامت ترکیه کوتاه مدت ۱- اتباع خارجی ذیل می توانند مجوز اقامتی کوتاه مدت دریافت دارند:

الف) افرادی که قصد پژوهش علمی دارند

ب) افرادی که دارای اموال غیر منقول در ترکیه می باشند

پ) افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند

ت) افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند

ث) افرادی که قصد دارند براساس معاهدات دوجانبه ای که کشور ترکیه با کشور آنها به عمل آورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند

ج) افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند

چ) افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند وبه شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتل نباشند

ح) افرادی که به نا به در خواست مقامات اداری یا قضای باید در ترکیه اقامت داشته باشند

خ) افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند.

د) افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی شرکت می نمایند

ذ) افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها ،پژوهش ها وامور آموزش در ترکیه شرکت می نمایند

ر) افرادی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی در دوره های آموزش عالی در ترکیه جهت اقامت ترکیه مراجعه می نمایند.

۲- مجوز اقامت کوتاه مدت در هربار حداکثر به مدت یکسال صادر می شود ۳- افرادی که مشمول بند (د) فقره اول می باشند حداکثر برای دوبار می توانند مجوز اقامت دریافت دارند ۴- افرادی که مشمول بند (ر) فقره اول می باشند حداکثر برای یک بار آن هم به مدت یکسال دریافت دارند می توانند مجوز اقامت دریافت دارند ماده ۳۲ – شرایط مجوز اقامت ترکیه کوتاه مدت برای صدور مجوز اقامت ترکیه بصورت کوتاه مدت شرایط ذیل الزمی است

الف) ارائه تقاضا به استناد یک یا چند مورد از دلیل مطرح شده در فقره اول ماده ۳۱ و ارائه اسناد واطلعات مربوط با موضوع تقاضا

ب) عدم شدن شمول ماده ۷

پ) برخورداری از شرایط کلی در خصوص استاندارد های سلامت وامنیت

ت) ارئه سند سجل کیفری که از سوی مقامات ذیصلاح کشور متبوع متقاضی یا کشوری که وی در آن کشور به صورت قامونی اقامت دارد در صورت نیاز

ث) ارائه اطلاعات لازم در خصوص آدرس محل اقامت در ترکیه

ماده ۳۳ – رد، ابطال و یا عدم تمدید مجوز اقامت ترکیه کوتاه مدت در مواقع ذیل مجوز اقامت ترکیه کوتاه مدت صادر نمیشود، در صورت صدور باطل می شود و در صورت انقضای مهلت تمدید نمیشود

الف) در صورت عدم احراز یک یا چند مورد از شرطی که در ماده ۳۲ مطرح شده و یا در صورت از بین رفتن آن شرایط

ب) در صورتی که مشخص شود اقامت صادره در راستای هدفی مغایر با هدف صدور آن مورد استفاده قرار گرفته است

پ) در صورتی که فرد مقیم در عرض یکسال اخیر در مجموع بیش از یکصدو بیست روز در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.

ت) در صورتی که حکم به طرد وی ویا حکم  ممنوعیت ورود به وی صادر شود

قوانین  کلی مربوط به اقامت ترکیه – استخدام توسط کارفرما براساس قوانین کشور ترکیه دریافت اقامت ترکیه از طریق کار در ترکیه دارای شرایط و روال خاص و نسبتا پیچیده ای میباشد.

الف) مرحله اول تعیین و شناسایی کارفرما میباشد. (لازم به ذکر است که هر کارفرمایی امکان جذب نیروی خارجی را ندارد)

ب) درصورتیکه که کارفرما شرایط لازم برای کسب نیروی خارجی داشته باشد، میبایست به وزارت کار درخواست جذب ارسال کند.

پ) مرحله مهم در دریافت مجوز کار موافقت وزارت کار است که معمولا انجام نمیشود، چرا که براساس قوانین ترکیه نیروی خارجی درصورتی استخدام میشود که باتوجه به تخصص و مهارتهای وی و درخواست کارفرما هیچ شخص بیکار ترک در محدوده فعالیت کارفرما وجود نداشته باشد.

ت) در صورتیکه مجوز از طریق وزارت کار صادر شد متقاضی مدارک لازم را اخذ و برای ادامه روال دریافت اقامت کاری به سفارت کشور ترکیه در ایران (تهران، ارومیه، تبریز، مشهد) مراجعه و پس از تحویل مدارک و همچنین ارائه سایر مدارک مربوطه درخواستی توسط سفارت، ویزای کار دریافت میکند

ث) پس از اخذ ویزای کار، متقاضی با ویزای کار وارد خاک ترکیه شده و با یکبار به مراجعه به اداره امنیت و انجام تشریفات اداری مختصر، اقامت کاری را فعال و مشغول به کار میشود.

ج) با دریافت اقامت کاری، کارفرما موظف است بصورت ماهیانه بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند و نیز کلیه حقوق و مزایای تعریف شده در قانون کار کشور ترکیه برای شخص خارجی نیز لازم الاجراست.

چ) برای تمدید اقامت کاری درصورتیکه شرایط فوق همچنان برقرار باشد، با مراجعه به اداره کار اقامت برای یکسال تمدید میشود.

ح) درصورتیکه ۵ سال اقامت کاری حفظ شود و نیز با وجود سایر شرایط امکان تبدیل اقامت کاری به اقامت دائم و دریافت تبعیت ترکیه فراهم است.

اقامت ترکیه – سرمایه گذاری و ثبت شرکت

با ثبت شرکت و فعالیت در ترکیه شما می توانید پس از ۵ سال اقامت دائم ترکیه را بدست آورید. در نظر داشته باشید فعال بودن شرکت در مدت ۵ سال برای کسب اقامت الزامی می باشد. همچنین صرفا ثبت شرکت برای دریافت اقامت کافی نمی باشد و پس از ثبت شرکت میبایست روال قانونی و شرایط لازم برای کسب اقامت کاری سالانه انجام شود.

اگر شما بعنوان سرمایه گذار وارد عرصه فعالیت در ترکیه شوید، بخش حقوقی شرکت ما از روز اول شروع همکاری، پروسه دریافت اقامت دائم شما یا دریافت پاسپورت ترکیه را آغاز نموده و در کوتاه ترین زمان مراحل قانونی آن را انجام میدهد.

ماده ۲۷ – مجوز کار در حکم مجوز اقامت ۱- سند تایید معافیت مجوز کارکه با استناد ماده ۱۰ قانون مجوز کار اتباع خارجی به شماره ۴۸۱۷ مورخه ۲۰۰۳/۲/۲۷ صادر گردیده به همراه مجوز کار معتبر در حکم مجوز اقامت نیز می باشد. از آن دسته از اتباع خارجی که سند تایید معافیت کار یا مجوز کار دریافت داشته اند ازبابت قانون مخارج به شماره ۴۹۲ مورخه ۱۹۶۴/۷/۲ با در نظر گرفتن مهلت مجوز کار، هزینه های مجوز اقامت دریافت گردیده است. ۲- باید صدور مجوز کار و یا تمدید مجوز اتباع خارجی منوط به عدم شمول ماده ۷ قانون مهاجرت باشد.

مزیت مهم این نوع اقامت در این است که درصورت استفاده از این نوع اقامت غیر از بهره مندی از امکان دریافت اقامت ترکیه بصورت دائمی و اخذ پاسپورت کشور ترکیه، کلیه زمان فعالیت شما بعنوان سنوات خدمت منظور و شامل کلیه تسهیلات بازنشستگی و سایر موارد مشابه تعریف شده همچون یک شهروند ترکیه ای میباشید.

این نوع اقامت سالهاست به خریداران املاک ترکیه که طبق قوانین سابق (قانون متقابلیت) حق خرید مستغلات در ترکیه را داشتند (اتباع اتحادیه اروپا و آمریکا) ارائه میشده و با توجه تصویب قانون جدید در  ارائه حق خرید املاک به اتباع سایر کشورها، قوانین اقامتی و مهاجرتی ترکیه نیز در حال حاضر با طی مراحل اداری و مشخص در هماهنگی با  قانون جدید املاک ترکیه  قابل دریافت میباشد. اقامت ترکیه در اثر خرید ملک در عمل تفاوت چندانی با اقامت توریستی یکساله نداشته و در کارآیی و مدت زمان همسانند، اما باتوجه به اشاراتی که در قوانین جدید اقامتی شده و براساس اظهارنظرهای مختلف غیر رسمی مقامات دولتی، آنچه از این نوع اقامت استنباط میشود، امکان تبدیل اقامت ترکیه در اثر خرید ملک به اقامت دائم ترکیه و در واقع اخذ تابعیت کشور ترکیه بعد از طی دوران انطباق (۵ تا ۸ سال) و داشتن سایر شروط ذکرشده در قانون اقامت دائم، بسیار متصور است. متاسفانه هنوز بصورت کاملا رسمی و شفاف امکان اخذ اقامت دائم ترکیه در اثر خرید ملک از طرف دولت ترکیه اعلام نشده است و میبایست تا مشخص شدن نتیجه درخواست اقامت دائم توسط اولین گروه خارجیان خریدار ملک در زمان پایان دوره انطباق (۵ تا ۸ سال) منتظر ماند و یا در این مدت نحوه اجرای این قانون توسط دولت ترکیه بصورت شفاف اعلام شود. پروسه اخذ اقامت ترکیه در اثر خرید ملک (اموال غیرمنقول)

الف) پس از شناسایی ملک مورد نظر، میبایست از صحت مدارک و اعتبار ملک و فروشنده (شخص یا شرکت) و همچنین امکان واگذاری ملک به اتباع خارجی اطمینان حاصل کنید

ب) پس از پرداخت کامل مبلغ خرید ملک پروسه انتقال تاپو (سند) با ارائه مدارک اولیه به اداره تاپو (سند) شهر محل معامله انجام و در زمانی حدود ۴۸ ساعت سند شما آماده میشود.

پ) پس از دریافت سند میبایست مدارک لازم برای دریافت ویزای حرید ملک تهیه و با مراجعه به یکی از دفاتر سفارت ترکیه در ایران (تهران، تبریز، ارومیه، مشهد) مدارک اولیه بهمراه سایر مدارک مورد نیاز سفارت و همچنین فیشهای واریزی تسلیم و منتظر آماده شدن ویزای خرید ملک میشوید.

ت) پس از دریافت ویزای خرید ملک، به ترکیه بازمیگردید و مابقی پروسه اقامت از اداره امنیت تا زمان دریافت کارت اقامت ترکیه در اثر خرید ملک پیگیری میشود.

ث) در پایان مدت اقامت یکساله، قبل از اتمام زمان میبایست نسبت به درخواست تمدید اقامت اقدام و بدون نیاز به خروج از کشور ترکیه، اقامت تمدید میشود.

نکته مهم و حائز اهمیت اینست که قبل از خرید ملک میبایست با جمع آوری اطلاعات درست نهایت تلاش را برای جلوگیری از عدم خرید ملک با قیمت گران، عدم خرید ملک دارای مشکل در ثبت سند، عدم مشکل فروش به خارجی و سایر موارد مشابه انجام دهید و در عوض با خرید ملک شروع زندگی با آرامش، ملک با امکان افزایش قیمت، با قابلیت فروش سریع و … را برای خود و خانواده تان، هدیه کنید.

ماده ۳۸ – مجوز اقامت ترکیه دانشجویی ۱- برای آندسته از اتباع خارجی که می خواهند در یکی از نهادهای آموزش عالی در ترکیه مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا را طی کنند ۲- آن دسته از اتباع خارجی که بخواهند در مدارس ابتدایی وراهنمایی تحصیل نمایند، چنانچه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئولیت و هزینه های او را برعهده بگیرد پس از کسب رضایت از اولیای قانونی یا نماینده قانونی آنها برای مدت تحصیل بصورت یکساله مجوز اقامت دانش آموزی صادر وتمدید می گردد. ۳- مجوز اقامت دانشجویی، هیچ گونه حقی برای پدر و مادر و دیگر بستگان دانشجو در خصوص اخذ مجوز اقامت ایجاد نمی کند. ۴- چنانچه طول مدت تحصیل کم تر از یک سال باشد، مدت مجوز اقامت دانشجو نمی تواند طولانی تر از آن باشد. ماده ۳۹ – شرایط مجوز اقامت ترکیه دانشجویی هنگام صدور مجوز اقامت دانشجویی شروط ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

الف) ارائه اسناد و اطلاعات مطرح شده در ماده ۳۸

ب) عدم شدن شمول ماده ۷

پ) ارائه آدرس محل اقامت در ترکیه

ماده ۴۱ – حق کار دانشجویان دارای اقامت ترکیه ۱- دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می توانند با اخذ مجوز کار در این کشور مشغول کار شوند که با شروع تحصیل، آغاز می شود و آنها نمی توانند در هر هفته بیش از ۲۴ ساعت کار کنند ۲- اصول و مقررات مربوط به حق کار دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی، در چارچوب سیاست های اداره مهاجرت و با همکاری مشترک وزارت کار و امنیت اجتماعی تنظم می شود.

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

زمانیکه شما با یک شهروند ترکیه ازدواج می کنید می توانید پس از گذراندن ۳ سال از ۵ سال درخواست اقامت دائم را نمایید.

در صورتیکه از طریق ازدواج با فردی که دارای پاسپورت و ملیت ترکیه است برای اقامت اقدام می کنید چند نکته باید رعایت گردد

الف) ازدواج صوری نباشد حتی المقدور مدارکی جهت اثبات صوری نبودن ازدواج بایستی ارائه گردد.

ب) فردی که با آن ازدواج می کنید پناهنده ترکیه  نباشد

پ) ممکن است پروسه کسب اقامت ترکیه بصورت دائمی از طریق ازدواج (ویزای پیوستن به همسر) حدود ۳ تا ۵ سال زمان ببرد و در این طول این مدت، پلیس ترکیه تحقیقاتی را جهت اطمینان از صوری نبودن ازدواج انجام خواهد داد.

ماده ۴۲ – مجوز اقامت ترکیه بصورت طولانی مدت ۱- برای آن دسته از اتباع خارجی که حداقل به مدت هشت سال بدون وقفه در ترکیه به صورت مجاز اقامت داشته باشند یا اتباعی که حائز شرایط اعلم شود از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت باشند با تصویب وزارتخانه، از طریق استانداری ها مجوز اقامت دائمی صادر می  گردد. ۲- افرادی که دارای حق پناهندگی، پناهندگی مشروط و وضعیت حمایتی ثانویه یا مجوز اقامت با اهداف انسان دوستانه و یا حق حمایت موقتی هستند، نمی توانند به استناد این حق تفاضای مجوز اقامت دائم بنمایند.

ماده ۴۳ – شرایط مجوز اقامت طولانی مدت

۱- جهت اخذ مجوز اقامت احراز شروط ذیل ضروری است:

الف) اقامت بی وقفه در کشور ترکیه حداقل به مدت ۸ سال

ب) عدم دریافت کمک اجتماعی در عرض سه سال اخیر

پ) برخورداری از توان مالی و منبع درآمدی مناسب و منظم برای تأمین معاشرت خود و خانواده در صورت وجود

۲- در صورتی که به دلیل برخورداری از شروط تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت اعطای مجوز اقامت طولانی مدت مجاز تشخیص داده شد، به غیر از بند

(پ) سایر شروط ذکر شده در فقره اول ضروری نمی باشد

ماده ۴۴ – حقوق برآمده از مجوز اقامت طولانی مدت ۱- اتباع خارجی که مجوز اقامت طولنی مدت دریافت داشته اند

الف) مسوولیت خدمت سربازی

ب) حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

پ) حق ورود به عرضه خدمات عمومی

ت) وارد کردن خودرو با حق معافیت کمرگی

و خارج از مقررات مربوط به قوانین خاص، با حفظ حقوق برآمده از امنیت اجتماعی و به شرط تبعیت از احکام مرتبط با برخورداری از این حقوق، از کلیه حقوق شناخته شده برای اتباع ترکیه برخوردار می شود. ۲- شورای (هیات) وزیران صلاحیت سلب تمام و یا بخشی از حقوق مطرح شده در فقره اول را دارد

خدمات حقوقی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وکیل املاک

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات دانشجویی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات ترجمه رسمی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات بیمه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.