ترکیه به اتحادیه اروپا نزدیکتر خواهد شد

لایحه قانونی سازمان حقوق بشر و مساوات ترکیه در مجمع عمومی مجلس عمومی ترکیه تائید گردید

یکی دیگر از تنظیماتی که ترکیه را به اتحادیه اروپا نزدیکتر خواهد ساخت مرعیت یافت.
لایحه قانونی سازمان حقوق بشر و مساوات ترکیه در مجمع عمومی مجلس عمومی ترکیه تائید گردید.
با قانونی شدن این لایحه، رفتار بد و تبعیض منع خواهد شد.
یعنی حقوق اصلی و آزادیها در سطح استانداردهای اتحادیه اروپا خواهد بود.
در فعالیتهای انجمن ها،سندیکا ها، احزاب و سازمانهای شغلی نیز تبعیض مورد بحث نخواهد بود.
در چهارچوب این قانون ، سازمان حقوق بشر و مساوات تاسیس خواهد یافت.
سازمان از ۱۱ عضو منجله یک رئیس تشکیل خواهد یافت.
۸ عضو سازمان از سوی شورای وزیران و ۳ عضو آن نیز از سوی رئیس جمهور انتخاب خواهد شد.

خدمات حقوقی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وکیل املاک

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات دانشجویی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات ترجمه رسمی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات بیمه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.