ترکیه به آژانسهای مسافرتی ۶ هزار دلار پرداخت خواهد کرد

پرداخت تشویق به آژانسهای مسافرتی که با هواپیما به ترکیه توریست می آوردند

اصول تشویق به آژانسهای مسافرتی که با هواپیما به ترکیه توریست می آوردند، مشخص گردید.
ترکیه به آژانسهای مسافرتی گروه A که در تاریخهای اول آوریل تا ۳۱ می توریست به ترکیه می آورند، ۶ هزار دلار پرداخت خواهد کرد.
در صورتی که پروازهای مشترک و بدون برنامه ریزی انجام گردد، مقدار کمک مالی به آژانس مسافرتی، بر اساس میزان مسافرانی که از سوی آژانس مسافرتی به ترکیه آورده می شود حساب خواهد شد.
به آژانسهای مسافرتی که مناسب با شرایط استفاده از این کمک مالی میباشند، تا روز پانزدهم ماه آینده مبلغ مشخص شده، پرداخت خواهد شد.
این مبالغ بر اساس قیمت ارز در لیست بانک مرکزی جمهوری ترکیه و به صورت لیره ترک پرداخت خواهد شد.

خدمات حقوقی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وکیل املاک

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات دانشجویی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات ترجمه رسمی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات بیمه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.