یک واحد یک خوابه ۸۰ متری واقع در غرب استانبول منطقه بیلیکدوزو اجاره : ۱۰۰۰ لیر دپوزیت : ۲۰۰۰ لیر