موج رد درخواست اقامت توریستی ایرانیان بدون تمکن مالی در کشورترکیه کلید خورد و هزاران ایرانی که مشغول به کار غیرمجاز بودند در آستانۀ اخراج از این کشور قرار گرفتند

در راستای اجرای سیاستهای جدید مهاجرتی کشور ترکیه در سال نو میلادی ۲۰۱۸ اکثر ایرانی ها که از قبل در[…]

Read more