منتظران تورهای لحظه آخری نوروز ۹۷ ترکیه، جا ماندند.

منتظران تورهای لحظه آخری نوروز ۹۷ ترکیه جا ماندند
عدم تناسب نسبت عرضه و تقاضا درایام نوروز سالهای قبل که غالبا نتیجه برخی شایعاتی بود مربوط به ناامنی ترکیه و در رسانه های داخلی منعکس میشد، منجر به ارائه تورهای انتالیا و استانبول با قیمتهای پایین در روزهای آخر منتهی به پایان سال خورشیدی شده بود .
در روزهای منتهی به نوروز ۹۷ نیز برخی ایرانیان به هوای تجربه ۲ سال قبل در انتظار تورهای ارزان لحظه آخری ترکیه ماندند که شوربختانه این انتظار نه تنها به تور ارزان ختم نشد بلکه قیمت تورها تا ۴ الی ۵ میلیون تومان هم افزایش یافت .
در ایام نوروز، شهرهابی توریستی ترکیه نظیر استانبول ، آنتالیا ، گوش آداسی ، بدروم ، ترابزون ، ازمیر و شهرهای غیر توریستی نظیر وان که بعلت نزدیکی به مرز ایران مورد توجه ایرانیان قرار گرفته ، کاملا حال و هوای ایران را داشته و کلیه نوشته ها و زبان رهگذران فارسی یا ترکی آذری میشود .

فهرست