شهرهای ترکیه در لیست شهرهای مشهور جهان

۳ شهر ترکیه در میان ۵۰ شهر مشهور جهان قرار گرفت

۳ شهر از ترکیه، در لیستی که شرکت ترانسفر فرودگاهی “هوپپا”، پس از بررسیهای یک ماهه اش منتشر نمود، در میان شهرهایی از دنیا که عکسشان در اینستاگرام بسیار منتشر شده است، جای گرفت.
استانبول، تنهای شهری که دو قاره جهان را به یکدیگر متصل میکند و از میانش دریا عبور میکند، در رده ششم این لیست قرار گرفت.
آنتالیا پایتخت گردشگری جهان نیز، در رده بیست و پنجم و موغلا نیز در رده چهل و نهم مشهورترین شهرهای جهان، قرار گرفتند.
نیویورک، پاریس، دوبی و لوس آنجلس نیز در میان پنج شهر اول این لیست میباشند.

فهرست