سفر بدون ویزا به اروپا از اکتبر ۲۰۱۶

شهروندان ترکیه از اکتبر سال ۲۰۱۶ خواهند توانست بدون ارائه ویزا به اروپا سفر کنند

“هانسیورگ هبر” رئیس نمایندگی ترکیه در اتحادیه اروپا اعلام کرد در زمینه معافیت دریافت ویزا از شهروندان ترکیه به نیمه راه رسیده ایم.
بر اساس نقشه راهی که آماده شده، شهروندان ترکیه از اکتبر سال ۲۰۱۶ خواهند توانست بدون ارائه ویزا به اروپا سفر کنند.
“هبر” در مورد آخرین وضعیت در خصوص سیاحت بدون ویزای شهروندان ترکیه از ماه اکتبر به اروپا در استانبول اطلاعاتی ارائه کرد.
وی در دیدار با منسوبین مطبوعاتی اظهار داشت، نیمی از ۷۲ مسئله حل شده است.
“هانسیورگ هبر” با بیان اینکه این معافیت فقط شامل صاحبان گذرنامه های جدید و امن خواهد شد، افزود، هزینه آن از سوی اتحادیه اروپا تقبل خواهد شد.

فهرست