“ترکیه موفق به صعود به گروه دارای درآمد بالا شد”

محمت شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه اظهار داشت، ترکیه که دارای منابع نفت و گاز نیست، با انجام رفرم ها، سرمایه های خارجی را جذب کرده است

محمت شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه اظهار داشت، ترکیه که دارای منابع نفت و گاز نیست، با انجام رفرم ها، سرمایه های خارجی را جذب کرده است.
شیمشک گفت، ترکیه از این طریق به گروه دارای درآمد بالا صعود کرده است.
معاون نخست وزیر ترکیه در نشست سرمایه گذاری آسیای میانه در استانبول سخنانی ایراد کرد.
شیمشک اظهار داشت: کشورهای آسیای میانه باید برای ایجاد ثبات در رشد و توسعه، برنامه های مختلفی را به مورد اجرا بگذارند.
وی افزود: “نفت و گاز نداریم. ترکیه تا گذشته ای نزدیک برای خرید نفت سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار پرداخت می کرد. علیرغم این ترکیه موفق شد. یعنی موفق به صعود به گروه دارای درآمد متوسط گردید.”

فهرست