ترکیه، کشوری ایده آل از نظر توریزم بهداشتی-درمانی

هدف بخش توریزم بهداشت، مداوای ۵۰۰ هزار بیمار در سال ۲۰۲۰ و کسب ۱۰ میلیارد دلار درآمد می باشد

ترکیه با زیرساخت فیزیکی بهداشت و درمان با استانداردهای بالا، نیروی انسانی پرورش یافته و اقلیم مناسب، کشوری ایده آل برای توریزم بهداشت و درمان می باشد. 

توریزم بهداشت ترکیه که خواستار افزایش سهم خود در این بخش جهانی است، طرح عمل استراتژیک خود را نیز آماده کرده است. 

هدف این بخش، مداوای ۵۰۰ هزار بیمار در سال ۲۰۲۰ و کسب ۱۰ میلیارد دلار درآمد می باشد. 

یک آمریکایی با ۲۵ درصد از بودجه ای که برای درمان اختصاص داده در کشوری چون هندوستان و با ۴۰ درصد از بودجه اش به همراه یکی از نزدیکانش در ترکیه می تواند تحت درمان قرار گیرد. 

شهر ازمیر با سازمان های بهداشتی درمانی و طبیعت بی نظیرش، سهمی ۱۰ درصدی در درآمد بخش توریزم بهداشتی ترکیه دارد. 

بیشتر بیمارانی که به بیمارستان های ازمیر مراجعه می کنند از اروپای شمالی، آفریقای شمالی و لیبی هستند. 

مسئولین بر این عقیده اند که با ایجاد سهولت در رفت و آمد، معرفی شهر و قرارداد های بین حکومت ها و ایجاد سهولت در ویزا، شمار بیمارانی که به ازمیر مراجعه می کنند افزایش خواهد یافت.  

Related posts

موسسه رز همراه و همگام هم میهنان عزیز در زمینه اخذ اقامت تحصیل تجارت در کشور ترکیه.